Čiščenje rezervarjev

Čiščenje rezervarjev kurilnega olja je naša primarna storitev, katere postopek smo pri našem podjetju razvili na najvišji nivo. Izvedba naše storitve je patentiranain zagotavlja najvišjo kakovost storitve v Sloveniji. Vaš rezervar bo popolnoma očiščen in pregledan, s čimer se bo njegova življenska doba in varna uporaba bistveno podaljšala.

Zakaj je potrebno čiščenje?

S časoma se na dnu rezervarja kurilnega olja začnejo nabirati nečistoče. Če rezervarja ne vzdržujete se vam lahko zgodi, da ob manjši količini goriva sesalne cevi potegnejo nečistoče iz dna, te pa poškodujejo ali spremenijo lastnosti gorilca (npr. kot brizganja se spremeni – manjši izkoristek).

Naša ponudba zajema:

 • notranje čiščenje in pregled načetosti rezervarjev za kurilno olje.

Čiščenje cistern rezervoarjevČiščenje cistern rezervoarjev

 • notranjo antikorozivno zaščito rezervarjev.
 • menjavo dotrajanega rezervarja.
 • razrez in odvoz dotrajanih ali rabljenih rezervarjev

Razrez cistern rezervoarjevRazrez cistern rezervoarjev

 • razplinjanje rezervarjev za uporabo v druge namene
 • prečrpavanje goriva zaradi različnih vzrokov(premiki cisterne, puščanje, gradbeni posegi…).
 • dobavo in montažo plastičnih ali kovinskih rezervarjev

Dobava plastičnih ali kovinskih cisternDobava plastičnih ali kovinskih cistern

 • dobavo in odkup kurilnega olja
 • montažo oljevodov
 • projektiranje prostorov za rezervarje in oljevode
 • vzdrževanje zunanjosti rezervarja
 • kontrolo in čiščenje dovodov in filtra za gorivo
 • kontrolo in čiščenje filtra na oljni črpalki v gorilniku
 • čiščenje filtra na razpršilni šobi
 • čiščenje dovodnih kanalov za zrak
 • čiščenje ventilatorja
 • čiščenje fotouporov in izgorevalne glave gorilnika
 • pregled in po potrebi zamenjavo elementov(elektrod, izolatorja, pregibnih cevi ipd.)
 • meritve sajavosti dimnih plinov
 • meritve temperature dimnih plinov
 • meritve vsebnost CO2 v dimnih plinih
 • ugotavljanje prisotnosti kurilnega olja v dimnih plinih.
Kontakt

kontakt


Strokovno svetovanje